Bab VII: Cara memeriksa status pesanan terbuka anda

1. Minat Terbuka

Setelah pesanan anda dilaksanakan, anda dapat melihat statusnya pada Posisi Terbuka. Anda boleh beralih dari "Samb" (kontrak) kepada "BTC" atau sebaliknya untuk mengukur nilai pegangan anda dengan mengklik "Unit" (lihat di bawah).

2. Kontrak yang Ada

Kontrak yang Tersedia merujuk kepada jumlah kontrak yang dapat ditutup, yang dikira sebagai (minat terbuka – jumlah kontrak yang dibekukan).

3. Margin

Margin merujuk kepada deposit yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan anda. Jenis kontrak yang akan dipegang dan mod margin diambil kira semasa mengira margin.

Niaga hadapan / pertukaran swap marginal USDT:

Margin rentas = nilai muka * bilangan kontrak * harga tanda terkini / memanfaatkan

Margin tetap-margin = nilai muka * bilangan kontrak * harga purata / memanfaatkan

Dagangan niaga hadapan / pertukaran swap margin:

Margin margin silang = nilai muka * bilangan kontrak / harga tanda terkini / memanfaatkan

Margin tetap-margin = nilai muka * bilangan kontrak / harga purata / memanfaatkan

Sebagai contoh:

Sekiranya anda ingin membuka kontrak niaga hadapan BTCUSDT panjang bersamaan dengan 1 BTC pada leverage 10x. Memandangkan harga tanda terkini adalah 10,000 USDT / BTC, jumlah kontrak panjang = jumlah BTC / nilai muka = ​​1 / 0,0001 = 10,000 kontrak.

Margin awal = nilai muka * jumlah kontrak * harga / leverage tanda terkini = 0.0001 * 10,000 * 10,000 / 10 = 1,000 USDT.


Di bawah mod margin tetap, anda dapat menggunakan fungsi margin automatik, yaitu "mati" secara lalai. Anda boleh mencentang / mencentang kotak untuk mengaktifkan / mematikan fungsi. Setelah anda mengaktifkan fungsi, jika nisbah margin berada di bawah (nisbah margin penyelenggaraan + kadar yuran likuidasi) di bawah sistem pembubaran separa berjenjang, sistem kami secara automatik akan menambah margin tambahan sehingga margin yang diperlukan sama dengan margin awal kedudukan.

Pengguna boleh mematikan fungsi margin automatik dan menambahkan margin tambahan secara manual untuk mengawal risiko dengan tepat.

4. Nisbah Margin

Nisbah margin menggambarkan tahap risiko pada kedudukan anda.

Nisbah margin awal = 1 / tahap leverage

Nisbah margin penyelenggaraan: Nisbah margin minimum yang diperlukan bagi pengguna untuk mengekalkan kedudukan terbuka. Apabila nisbah margin jatuh di bawah nisbah margin penyelenggaraan + kadar yuran pembubaran, pembubaran penuh atau sebahagian akan berlaku.

Pengiraan nisbah margin:

Niaga hadapan / pertukaran swap marginal USDT:

Mod tetap-margin: nisbah margin = (margin tetap + UPL) / nilai kedudukan = (margin tetap + UPL) / (muka * bilangan kontrak * harga tanda terkini)

Mod rentas margin: nisbah margin = (baki akaun + RPL + UPL) / (nilai kedudukan + margin pesanan * leverage) = (baki akaun + RPL + UPL) / (nilai muka * bilangan kontrak * harga tanda terkini + margin pesanan * memanfaatkan)

Dagangan niaga hadapan / pertukaran swap margin:

Mod margin tetap: nisbah margin = (margin tetap + UPL) / nilai kedudukan = (margin tetap + UPL) / (muka * jumlah kontrak / harga tanda terkini)

Mod rentas margin: nisbah margin = (baki akaun + RPL + UPL) / (nilai muka * bilangan kontrak / harga tanda terkini + margin pesanan * leverage)

Sebagai contoh:

Semasa pengguna memperdagangkan kontrak niaga berjangka USDT, jika BTC = 10,000 USDT / BTC, mod margin = tetap, leverage = 10x, buka 1 BTC panjang = 10,000 kontrak, tahap = 3; nisbah margin penyelenggaraan = 1.5%, dan kadar yuran pembubaran = 0.05%:

Margin = nilai muka * bilangan kontrak / leverage = 0.0001 * 10,000 * 10,000 / 10 = 1,000 USDT; dan nisbah margin awal = 1/10 = 10%

Apabila harga tanda BTC jatuh ke 9,010 USDT / BTC, UPL = nilai muka * bilangan kontrak * harga tanda terkini – nilai muka * bilangan kontrak * harga masuk rata-rata = 0,0001 * 10,000 * 9,010 – 0,0001 * 100 * 10,000 = -990 USDT

Oleh itu, nisbah margin = (margin tetap + UPL) / nilai kedudukan = (1,000 – 990) / (0,0001 * 10,000 * 9,010) = 10 / 9,010 = 0,11% < nisbah margin penyelenggaraan + kadar yuran pembubaran = 1.55%. Pembubaran paksa akan berlaku.

5. Keuntungan & Kerugian

Keuntungan & kerugian (PnL / P&L) merujuk kepada untung / rugi kedudukan terbuka semasa, termasuk untung rugi yang direalisasikan (RPL) dan untung rugi tidak direalisasikan (UPL) yang diselesaikan dan dikreditkan ke baki akaun.

6. Nisbah PnL

Nisbah PnL = PnL / margin awal

7. Harga Purata

"Purata" merujuk kepada kos rata-rata membuka posisi, yang tidak akan berbeza dengan penyelesaian dan mencerminkan kos pembukaan posisi secara tepat.

Sekiranya pengguna membuka kontrak tambahan dengan harga yang berbeza di atas kedudukan yang ada, harga masuk rata-rata akan berubah.

Perdagangan berjangka berjangka USDT: harga rata-rata baru * nilai muka * (jumlah kontrak yang ada + bilangan kontrak tambahan) = harga purata * nilai muka * bilangan kontrak yang ada + harga rata-rata baru * nilai muka * jumlah kontrak tambahan

Contoh: Seorang pengguna memegang 6 kontrak BTCUSDT panjang dan harga rata-rata adalah 500 USDT. Sekiranya dia membeli 5 kontrak lagi, harga purata untuk kontrak tersebut ialah 566 USDT.

Oleh itu, harga purata baru menjadi (6 * 500 + 5 * 566) / 11 = 530 USDT, dan jumlah kontrak yang baru dipegang menjadi 5 + 6 = 11 kontrak.

Dagangan niaga hadapan berjangka duit syiling: nilai muka * (bilangan kontrak yang ada + bilangan kontrak tambahan) / harga masuk purata baru = nilai muka * jumlah kontrak yang ada / harga masuk purata + nilai muka * bilangan kontrak tambahan / harga masuk purata baru

Contoh: Seorang pengguna memegang 6 kontrak BTCUSD panjang dan harga rata-rata adalah 500 USD. Sekiranya dia membeli 5 kontrak lagi, harga purata untuk kontrak tersebut ialah 566 USD.

Oleh itu, harga purata baru menjadi (5 + 6) / harga rata-rata baru = 6/500 + 5/566 dan jumlah kontrak yang baru dipegang menjadi 5 + 6 = 11 kontrak.

8. Harga Penempatan

Harga penyelesaian merujuk kepada harga yang digunakan untuk pengiraan UPL pengguna. Perdagangan diselesaikan pada pukul 08:00 (UTC) setiap hari berdasarkan harga tanda terkini, yang diambil sebagai harga penyelesaian terkini. Walau bagaimanapun, penyesuaian pada harga penyelesaian tidak mempengaruhi keuntungan sebenar pengguna.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penyelesaian, lihat Bab 11: Pengenalan peraturan penyelesaian.

Sebagai contoh, pengguna membuka kontrak panjang pada USD100 dan harga rujukan penyelesaian sebelum penyelesaian adalah 100 USD. Sekiranya harga penyelesaian adalah USD120, sistem kami akan menukar keuntungan berdasarkan selisih harga (USD120 – USD100 = USD20) menjadi RPL dan mengreditkan RPL ke baki akaunnya semasa penyelesaian. Harga penyelesaian akan disesuaikan menjadi USD120 pada masa yang sama.

9. harga kelayakan

Anggaran harga likuidasi merujuk pada harga di mana kedudukan pengguna dianggarkan terpaksa dilikuidasi. Dengan kata lain, ia adalah harga di mana nisbah margin = nisbah margin penyelenggaraan + kadar yuran pembubaran.

Sekiranya anda memegang kontrak mingguan BTCUSDT yang panjang, pembubaran paksa akan berlaku apabila nisbah margin kedudukan anda ratio nisbah margin penyelenggaraan + kadar yuran pembubaran.

Anda boleh menggunakan kalkulator untuk mengira anggaran harga pembubaran.

10. Pendapatan yang Diselesaikan

Pendapatan yang dijelaskan merujuk kepada keuntungan yang diperoleh dari kedudukan semasa anda yang dikreditkan ke baki akaun anda melalui penyelesaian.

11. Untung dan Rugi Tidak Direalisasikan

UPL merujuk kepada untung / rugi kedudukan terbuka anda. UPL akan dijelaskan dan dikreditkan ke baki akaun pengguna pada waktu penyelesaian pada pukul 08:00 (UTC) setiap hari. Kemudian, UPL akan ditetapkan semula. Selepas pembubaran, UPL akan dikreditkan sebagai RPL.

Pengiraan UPL berbeza bergantung pada jenis kontrak.

Dagangan niaga hadapan berjangka USDT:

Buka: UPL = (nilai muka * harga tanda terkini – nilai muka * harga rujukan penyelesaian) * jumlah kontrak yang ditahan

Sebagai contoh, jika pengguna membuka 600 kontrak BTC panjang dengan harga penyelesaian 500 USDT / BTC dan harga tanda terakhir adalah 600 USDT / BTC, UPL = (0,0001 * 1 * 600 – 0,0001 * 1 * 500) * 600 = 6 USDT.

Tutup: UPL = (nilai muka * harga rujukan penyelesaian – nilai muka * harga tanda terkini) * jumlah kontrak yang ditahan

Sebagai contoh, jika pengguna menutup 1,000 kontrak BTC pendek dengan harga penyelesaian 1,000 USDT / BTC dan harga tanda terkini adalah 500 USDT / BTC, RPL = (0,0001 * 1 * 1,000 – 0,0001 * 1 * 500) * 1,000 = 50 USDT.

Dagangan niaga hadapan berjangka duit syiling:

Buka: UPL = (nilai kontrak / harga rujukan penyelesaian – nilai kontrak / harga tanda terkini) * bilangan kontrak yang dipegang

Sebagai contoh, jika pengguna membuka 6 kontrak BTC panjang dengan harga penyelesaian 500 USD / BTC dan harga tanda terakhir adalah 600 USD / BTC, UPL = (100/500 – 100/600) * 6 = 0,2 BTC.

Tutup: UPL = (nilai kontrak * harga tanda terkini – nilai kontrak * harga rujukan penyelesaian) * jumlah kontrak yang ditahan

Sebagai contoh, jika pengguna menutup 6 kontrak BTC pendek dengan harga penyelesaian 500 USD / BTC dan harga tanda terakhir ialah 400 USD / BTC, UPL = (100/400 – 100/500) * 6 = 0,3 BTC.

12. Nisbah Margin Penyelenggaraan

Nisbah margin penyelenggaraan merujuk kepada nisbah margin minimum untuk mengekalkan kedudukan terbuka. Apabila nisbah margin berada di bawah nisbah margin penyelenggaraan + kadar yuran pembubaran, pembubaran paksa akan berlaku. Pengiraan nisbah margin penyelenggaraan bergantung pada peringkat pengguna diletakkan berdasarkan jumlah kontrak yang dipegang.

Di bawah mod margin tetap, bilangan kontrak, peringkat dan nisbah margin penyelenggaraan dikira berdasarkan kedudukan tertentu.

Di bawah mod rentas margin, bilangan kontrak, peringkat dan nisbah margin penyelenggaraan dikira berdasarkan semua kedudukan. Sekiranya pengguna membuka kedudukan panjang dan pendek pada kontrak yang sama, sistem kami akan mengira jumlah kontrak yang dipegangnya dan meletakkannya di peringkat masing-masing. Sebagai contoh, jika pengguna membuka 10,000 kontrak BTCUSDT panjang dan 15,000 kontrak BTCUSDT pendek, dia akan ditempatkan di peringkat 25,000 kontrak, yang merupakan tahap 1.

13. Lihat status kedudukan anda

Anda boleh menyemak status kedudukan anda "Semua Kedudukan Terbuka".

Sekiranya aset asas kedudukan anda adalah indeks BTCUSD, anda boleh menyemak status semua kontrak BTCUSD mingguan, BTCUSD dua mingguan dan kontrak suku tahunan BTCUSD anda di "Semua Kedudukan Terbuka".

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map